Monthly Archives: November 2012

‘Reef will die with development at Oostpunt’

Source: AMIGOE, November 7th 2012 WILLEMSTAD — “If one really would proceed to develop from Lagun Blanku up to Punt Kanon in such a way, this reef will certainly be affected or die back within 4.5 years. This is a fact”, said Rolf Bak, an worldwide renowned authority in the area of coral reef research. He speaks in response to the recently organized public hearing by the Government to inform the public on the plans regarding Oostpunt and the possible [...]

‘Ontwikkeling bij Oostpunt zal rif doen afsterven’

Bron: AMIGOE woensdag, 07 november 2012 09:51 WILLEMSTAD — “Als men daadwerkelijk op zodanige wijze tot ontwikkeling vanaf Lagun Blanku tot aan Punt Kanon zou overgaan, dan zal dit rif met zekerheid binnen 4,5 jaar kapot gaan ofwel afsterven. Dat staat vast”, stelt Rolf Bak, een autoriteit op het gebied van wereldwijd koraalwetenschappelijk onderzoek. Hij reageert nadat de overheid onlangs een openbare hoorzitting heeft georganiseerd om het publiek te informeren over de plannen met betrekking tot Oostpunt en de mogelijke [...]

News and developments relevant to the Jan Kok Oilspill

News and developments relevant to the Jan Kok Oilspill UPDATE MAANDAG 5 NOVEMBER: DE OPRUIMWERKZAAMHEDEN ZIJN GEREED. ALLE MEDEWERKENDE ORGANISATIES EN VRIJWILLIGERS WORDEN HARTELIJK BEDANKT VOOR HUN INZET GEDURENDE DE AFGELOPEN DRIE MAANDEN. HOEWEL HET GEBIED ER NU "SCHOON" UITZIET, BLIJFT NADER ONERZOEK VEREIST OM VAST TE STELLEN WELKE LANGE TERMIJNS GEVOLGEN DEZE OLIE RAMP OP DE BINNENBAAI EN DE KORAALRIFFEN HEEFT GEHAD. This report is solely intended to describe the efforts conducted so far to mitigate the effects of the [...]