Online kaart helpt met de bestrijding van lionfish

Online kaart helpt met de bestrijding van lionfish

Sinds 2009 wordt de invasieve lionfish langs de kust van Curacao waargenomen. Hoewel deze vis een prachtige verschijning is, hebben meerdere wetenschappelijke studies uitgewezen dat deze soort de lokale visstand van voornamelijk juveniele vissen ernstig doet teruglopen. Vissoorten die belangrijk zijn voor de lokale visserij (e.g., purunchi) of voor het behoud van koraalriffen (e.g., papegaaivissen) nemen daarom op den duur in aantal af. Op eilanden waar de lionfish eerder arriveerde dan op Curacao, zijn deze gevolgen duidelijk zichtbaar en op de Bahamas wordt bijvoorbeeld geschat dat het aantal juveniele vissen met 80% is afgenomen na de komst van de lionfish. Op Curaçao en Bonaire is in vergelijking met andere eilanden vroegtijdig begonnen met de bestrijding van lionfish langs de gehele kust. Uit onderzoek van Stinapa (Bonaire) en Curaçao is gebleken dat deze bestrijding werkt en het aantal lionfish in gebieden waar op hen gejaagd wordt 3 a 4 keer lager is dan elders. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift “Endangered Species Research” en kan bij Carmabi worden opgevraagd door geïntresseerden.

Om de bestrijding van de invasieve lionfish verder te optimaliseren heeft de Dutch Caribbean Nature Alliance in samenwerking met Carmabi gewerkt aan een on-line kaart waarin degenen die zich bezighouden met de bestrijding van lionfish kunnen bijhouden wanneer en op welke plekken zij op lionfish hebben gejaagd en hoeveel lionfish nog aanwezig zijn op dergelijke lokaties. Deze informatie wordt vervolgens op de kaart zichtbaar gemaakt waardoor andere lionfish-bestrijders kunnen zien op welke plekken al gejaagd is en op welke plekken nog veel lionfish aanwezig zijn. Hierdoor kunnen specifieke locaties waar lionfish nog veel voorkomen worden geïdentificeerd en vervolgens bezocht. De website is te vinden op: http://www.lionfishcontrol.org/. Toekomstige gebruikers kunnen een account aanmaken op dezelfde pagina en vervolgens via een simpel systeem lionfish vangsten en data invullen. Deze gegevens van alle deelnemende duikers zullen in korte tijd een beter beeld creeëren van plekken waar lionfish nagenoeg zijn verdwenen en waar nog gejaagd dient te worden. In de nabije toekomst wordt dit systeem verder uitgebreid om iedereen op het eiland in staat te stellen waarnemingen uit de natuur in kaart te brengen en zo bijvoorbeeld ook een beter beeld te krijgen van het aantal zeeschildpadden rondom Curaçao of gebieden waarin gestroopt of vervuild wordt.

DCNA en Carmabi nodigen de duikwereld op Curaçao uit om vanaf nu gebruik te maken van dit nieuwe systeem om zo bij te dragen aan de bestrijding van invasieve soorten op de koraalriffen van het eiland.

Share this post

Leave a Reply